Hora Finita

Hoe geef ik het eindoordeel over het manuscript?

Updated on

Stap 1: Navigeer naar de beoordelingspagina

Nadat de leden van de manuscriptcommissie hun oordeel over het manuscript hebben ingediend, ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd om een eindoordeel te geven. De e-mail bevat de beoordeling van de manuscriptcommissie. Klik op de link om naar de beoordelingspagina te gaan.

Stap 2: Accordeer en dien in

U kunt de manuscript-pdf downloaden door op de knop 'Download' te klikken.

De beoordelingen van de voorzitter en de manuscriptcommissieleden vindt u in de rubriek 'Advies'.

In het onderdeel 'Oordelen' vindt u een eventuele motivatie van de manuscriptcommissie. Indien relevant wordt tevens aangegeven of het manuscript in aanmerking komt voor het predicaat cum laude.

Als u klaar bent, kunt u uw beoordeling geven door op het vervolgkeuzemenu 'beoordeling' te klikken. U kunt kiezen voor 'Goedgekeurd' of 'Niet goedgekeurd'. Nadat u een keuze heeft gemaakt, klikt u op de knop 'Indienen'.

Nadat u uw beoordeling heeft ingediend, ontvangt u het volgende bericht:

In het geval dat u de manuscriptbeoordeling goedkeurt, ontvangen de promovendus, de promotor en copromotoren, de facultaire promotiecoördinator en het Bureau van de Pedel een e-mail waarin staat dat het manuscript is goedgekeurd.

Previous Article Hoe accordeer ik het voorstel voor de manuscriptcommissie?
Next Article Hoe accordeer ik het voorstel van de samenstelling promotiecommissie?