Hora Finita

Hoe beoordeel ik een manuscript als lid van de manuscriptcommissie?

Updated on

Als lid van een manuscriptcommissie dient u uw beoordeling over het manuscript in Hora Finita te registreren. In uitzonderlijke gevallen (het manuscript behoort tot de beste 5 à 10% in het betreffende vakgebied) kunt u op het beoordelingsformulier in Hora Finita aangeven, of u het manuscript cum laude waardig acht.

De voorzitter van een manuscriptcommissie wordt in Hora Finita gezien als formeel lid van de manuscriptcommissie. De voorzitter dient - net als de overige leden van de manuscriptcommissie - een individuele beoordeling te geven over het manuscript.

Als lid van de manuscriptcommissie heeft u een e-mail ontvangen, waarin u uitgenodigd wordt om het betreffende manuscript te beoordelen.

Klik in de e-mail op de link "Download en beoordeel manuscript"

Stap 2: log in via Surfconext (voor interne RU-/UMC-medewerkers), of met behulp van een unieke e-mailcode (voor externe leden via HF-account)

Meer informatie over het Hora Finita inlogproces vindt u in de volgende handleidingen:

Let op: als interne RU / Radboudumc medewerker kunt u, in de rol van manuscriptcommissielid, alleen via Surfconext inloggen indien u zelf bij minimaal 1 traject (co-)promotor bent in Hora Finita. Als u in Hora Finita geen (co-)promotor rol heeft kunt u alleen inloggen via de unieke e-mail code.  

Stap 3: download het manuscript

Nadat u ingelogd bent, kunt u als lid van de manuscriptcommissie aanvullende informatie inzien over het betreffende promotietraject. Tevens kunt u hier het manuscript downloaden.

Stap 4: registreer uw beoordeling over het manuscript

LET OP: de sessietijd bedraagt 2 uur. Als u 2 uur lang geen wijzigingen aanbrengt in dit beoordelingsformulier, gaat uw beoordeling verloren. Sla de beoordeling op (onderaan de pagina) om dit te voorkomen. De sessietijd wordt steeds opnieuw 2 uur, zodra u aan een nieuw invulveld begint. 

Conform het promotiereglement van de Radboud Universiteit Nijmegen dient u als lid van de manuscriptcommissie het manuscript te beoordelen op basis van tien criteria. Deze criteria staan genoemd op het beoordelingsformulier in Hora Finita. U dient per criterium een beoordeling te geven over het manuscript.

De volgende criteria worden uitgevraagd:

  1. De probleemstelling is helder en scherp geformuleerd.
  2. Uit het manuscript blijkt dat de promovendus kennis heeft genomen van en gewerkt heeft met de principes en methoden van de internationale wetenschapsbeoefening en de theorievorming, methoden en studies van het desbetreffende vakgebied.
  3. De ordening, de analyse en de verwerking van het materiaal is correct.
  4. De gevolgde methode is adequaat gekozen en toegepast.
  5. De resultaten zijn op transparante wijze tot stand gekomen en het researchdata-management (RDM) is adequaat volgens de in het desbetreffende vakgebied geldende standaard.
  6. Het manuscript draagt bij aan nieuwe inzichten en/of opvattingen binnen het betreffende vakgebied.
  7. Er is sprake van een kritische confrontatie van de eigen conclusies met bestaande inzichten of opvattingen.
  8. De relatie tussen de probleemstelling, het theoretisch kader, de methode, het resultaat, de conclusie en de discussie is helder.
  9. Het manuscript heeft een overzichtelijke opbouw.
  10. Het manuscript heeft een heldere stijl die past binnen het wetenschapsgebied.

Stap 5: registreer het algehele oordeel

Nadat u als lid van de manuscriptcommissie per criterium een beoordeling over het manuscript heeft gegeven, dient u tenslotte uw algehele oordeel in Hora Finita te registreren. Het geven van een algeheel oordeel houdt in, dat u het manuscript in zijn geheel goedkeurt of afkeurt. Het geven van een motivatie is verplicht.

Indien u suggesties of errata heeft, die u wilt melden aan de promovendus of de promotor(en), kunt u dat vermelden op het beoordelingsformulier.

In uitzonderlijke gevallen (het manuscript behoort tot de beste 5 à 10% in het betreffende vakgebied) kunt u als lid van de manuscriptcommissie op het beoordelingsformulier in Hora Finita aangeven, of u het manuscript cum laude waardig acht.

Wanneer meer dan de helft van de leden van de manuscriptcommissie van mening is, dat het manuscript cum laude waardig is, komt het manuscript in aanmerking voor het predicaat cum laude.

Let wel: een definitieve toekenning van dit predicaat vindt ná de verdediging plaats.

Stap 6: verstuur het oordeel naar de voorzitter van de manuscriptcommissie

Met de knop “Verzend oordeel naar voorzitter” wordt het beoordelingsformulier opgeslagen in Hora Finita. Ook indien u zelf de voorzitter bent, dient u uw beoordeling met behulp van deze knop te versturen.

Het is mogelijk om tussentijds uw beoordelingsformulier op te slaan in Hora Finita en op een later moment uw beoordeling definitief te verzenden. U kunt het beoordelingsformulier opslaan met de knop “Opslaan en later voltooien” (onderaan op het scherm). Op dat moment krijgt u een e-mail toegestuurd met een link naar Hora Finita, waarmee  u uw opgeslagen beoordelingsformulier weer kunt raadplegen.

Nadat u uw beoordelingsformulier verstuurd heeft, ziet u onderstaande melding op uw scherm.

Next Article Hoe geef ik een eindoordeel als voorzitter van de manuscriptcommissie?