Hora Finita

Hoe geef ik een eindoordeel als voorzitter van de manuscriptcommissie?

Updated on

U bent zowel lid als voorzitter van de manuscriptcommissie.
Als lid van de manuscriptcommissie dient u eerst
zelf een beoordeling in Hora Finita te registreren (zie de handleiding onder de i).
Als voorzitter van de manuscriptcommissie dient u tevens een synthese van de beoordelingen van de leden van de manuscriptcommissie in Hora Finita te schrijven. Daarnaast dient u het eindoordeel over het manuscript in Hora Finita te registreren.
De synthese en het eindoordeel worden vervolgens via Hora Finita verder geleid naar de decaan van de faculteit.

Een uitleg hoe u het manuscript beoordeelt, vindt u in de handleiding:

Pas als het laatste lid van de manuscriptcommissie de beoordeling in Hora Finita heeft geregistreerd, heeft u als voorzitter van de manuscriptcommissie toegang tot alle gegeven beoordelingen. Op dat moment ontvangt u een e-mail, waarin alle beoordelingen van de leden van de manuscriptcommissie staan opgesomd.

Als voorzitter van de manuscriptcommissie hoeft u in Hora Finita de deadline van de vijf weken leestermijn niet te bewaken. Dit doet de facultaire promotiecoördinator (FPC).

Als voorzitter van de manuscriptcommissie heeft u een e-mail ontvangen, waarin de beoordelingen van de leden van manuscriptcommissie staan vermeld. Via de link in deze e-mail kunt u in Hora Finita een synthese van de beoordelingen schrijven en een eindoordeel geven.

Klik op de link "Besluit"

Stap 2: log in via Surfconext (voor interne RU-/UMC-medewerkers), of met behulp van een unieke e-mailcode (voor externe leden via HF-account)

Meer informatie over het Hora Finita inlogproces vindt u in de volgende handleidingen:

Stap 3: bekijk alle gegeven beoordelingen van de leden van de manuscriptcommissie

U kunt nogmaals het manuscript op deze pagina downloaden. Tevens ziet u in één oogopslag, hoeveel leden van de manuscriptcommissie het manuscript hebben goedgekeurd of afgekeurd. 

Het is ook mogelijk eventuele suggesties/errata/feedback documenten van de leden van de manuscriptcommissie in te zien. De suggesties/errata kunnen door de 1e promotor en de promovendus worden ingezien met vermelding van de naam van het betreffende lid. Een eventueel feedback document kan alleen door de promovendus worden ingezien. 

Stap 4: geef het eindoordeel over het manuscript en schrijf een synthese

U schrijft in Hora Finita de synthese op basis van de gegeven beoordelingen en u geeft daar ook het eindoordeel, goedkeuring of afkeuring, namens de manuscriptcommissie.

Stap 5: klik op de knop "Indienen"

Het eindoordeel met de synthese wordt vervolgens via Hora Finita voorgelegd aan de decaan van de faculteit. Nadat de decaan de beslissing van de manuscriptcommissie in Hora Finita heeft geformaliseerd, worden de betrokkenen van de goedkeuring dan wel afkeuring op de hoogte gesteld per e-mail.

Previous Article Hoe beoordeel ik een manuscript als lid van de manuscriptcommissie?