Hora Finita

Wat is een TSP?

Updated on

Algemene informatie

Een TSP (Training and Supervision Plan) is een opleidings- en begeleidingsplan (OBP) dat verplicht is voor promovendi om in te vullen bij de start van hun promotietraject.

Iedere faculteit/Graduate School heeft een eigen TSP-format. Deze formats zijn te vinden op www.ru.nl/horafinita; voor de engelse versie www. ru.nl/english/horafinita.
Als het TSP nog niet is ingeleverd verschijnt er een waarschuwing bovenaan uw dashboard in de vorm van een oranje balk

Herrinerings-e-mail

Drie maanden na de start van uw contract ontvangt u een herinneringsmail met de aanstaande deadline van het checkpoint (CP1/OBP1) en alle acties die u moet ondernemen met betrekking tot dit checkpoint.

Waar kan ik mijn TSP vinden?

Optie 1: Het TSP-tabblad

U kunt naar uw TSP-pagina navigeren door:

 1. Klik eerst op het tabblad 'Onderzoeksfase'.
 2. Klik vervolgens op het tabblad 'TSP'.

Hoe voltooi ik mijn TSP?

 1. Download het TSP-formulier.
  - Vul het formulier in
 2. Upload uw TSP met behulp van de knop 'Bladeren'.
 3. klik op de 'TSP indienen' knop

De inhoud die nodig is voor het TSP wordt gekozen door uw faculteit/Graduate School.

Onderaan de TSP-pagina staan drie knoppen:

 1. Klik op de knop 'TSP indienen voor beoordeling' om uw TSP ter beoordeling in te dienen.
 2. Klik op de knop 'Opslaan' om alles wat u tot nu toe heeft ingevuld op te slaan.
 3. Klik op de knop 'Terug' om terug te keren naar de vorige pagina.

Als u op 'TSP indienen voor beoordeling' klikt, wordt het goedkeuringsproces gestart. Er wordt een e-mail gestuurd naar alle personen die in de rechterbovenhoek van het TSP worden vermeld, met het verzoek om uw TSP te beoordelen. Onder normale omstandigheden wordt het TSP beoordeeld door de promotor (en copromotor) en de Graduate School coördinator.

Goedgekeurd

Nadat het TSP is beoordeeld en goedgekeurd door de promotor (en copromotor) en de Graduate School coördinator, ontvangt u de volgende e-mail:

Alle feedback die u heeft ontvangen over uw TSP kunt u vinden in de goedkeuringsmail voor het TSP.

Afgekeurd

Als een van de beoordelaars uw TSP afwijst, ontvangt u de volgende e-mail met informatie over de afwijzing en feedback waarin wordt aangegeven welke wijzigingen/verbeteringen moeten worden aangebracht om het TSP te laten goedkeuren.

Om uw TSP te wijzigen:

 1. Log in op Hora Finita
 2. Navigeer naar de TSP-pagina.
 3. Klik onderaan de pagina op de knop 'TSP wijzigen'.
 4. Breng de vereiste wijzigingen aan op basis van de feedback van de afwijzingsmail.
 5. Klik onderaan de pagina op de knop 'Verzenden ter beoordeling'.

Nadat u het TSP ter beoordeling heeft ingediend, wordt het goedkeuringsproces opnieuw gestart. Alle beoordelaars zullen opnieuw een e-mail ontvangen met het verzoek om uw TSP te beoordelen.

Extra informatie

Alle toekomstige checkpoints en interviews worden weergegeven op de TSP-pagina in de linker benedenhoek.

Previous Article Wat is een portfolio in Hora Finita?
Next Article Hoe upload ik bestanden voor een checkpoint?