Hora Finita

Hoe beoordeel ik een TSP?

Updated on

Nadat uw promovendus het TSP ter beoordeling heeft ingediend, wordt het goedkeuringsproces gestart.
U ontvangt een e-mail waarin u wordt gevraagd om het TSP van uw promovendus te beoordelen.

Klik op de link in de e-mail om rechtstreeks naar het TSP te gaan.

In het geval dat u nog niet bent aangemeld bij Hora Finita, wordt u gevraagd dit te doen. 

Goedkeuren of afwijzen van het TSP

Om het TSP te bekijken, kunt u gebruik maken van de 'download' knop.

Als u het TSP heeft bekeken, kunt u uw beoordeling kiezen. U kunt ervoor kiezen om het TSP van uw promovendus goed te keuren of af te wijzen. 


Als u wilt, kunt u feedback toevoegen in het opmerkingengedeelte.

Als u klaar bent om uw beoordeling in te dienen, klik op de knop 'Indienen'.

Nadat u op 'Indienen' heeft geklikt, wordt er een e-mail naar uw promovendus gestuurd met daarin de beoordeling van het TSP en eventuele feedback die u heeft gegeven.

Als u het TSP van uw promovendus heeft afgewezen of de kandidaat wil wijzigingen aanbrengen in het TSP, kan het opnieuw ter beoordeling ingediend worden. Hiermee wordt het TSP goedkeuringsproces opnieuw gestart en wordt u opnieuw via een e-mail op de hoogte gesteld.

Previous Article Hoe maak ik rapporten van de vragenlijsten?
Next Article Hoe print ik een overzicht van activiteiten of cursussen?