Hora Finita

Welke rapportagemogelijkheden biedt Hora Finita?

Updated on

Voortgang monitor PhD kandidaten

Zoeken en exporteren

Gepromoveerdenlijst

Overzicht PhD kandidaten van een promotor

Voortgangsrapportage ter ondersteuning van de promotor

VSNU

Standaard rapporten t.b.v. kwaliteitszorg

Vragenlijsten

Previous Article Hoe maak ik een rendementsrapportage voor mijn onderzoeksinstituut/Graduate School?