Welke rapportagemogelijkheden biedt Hora Finita?

Voortgang monitor PhD-kandidaten

Zoeken en exporteren

Gepromoveerdenlijst

Overzicht PhD-kandidaten van een promotor

Voortgangsrapportage ter ondersteuning van de promotor

VSNU

Standaardrapporten t.b.v. kwaliteitszorg

Vragenlijsten