Hora Finita

Hoe accordeer ik de registratie van mijn promovendus?

Updated on

Stap 1: Registratie controleren

Als eerste promotor ontvangt u een e-mail met daarin een link om de registratie te controleren.

Indien nodig kan Hora Finita u vragen om een authenticatiecode in te vullen. U ontvangt deze code per e-mail.

Via de taak 'Beoordeel registratie van X' op uw dashboard kunt u ook de registratie controleren

Stap 2: Beoordelen van de registratie

U controleert de gegevens en kunt eventueel gegevens wijzigen of aanvullen, zoals het onderzoeksinstituut en het type phd-contract.

Na het controleren van de gegevens moet u de registratie beoordelen.

Onderaan de pagina heeft u 2 opties:

1. Akkoord verlenen

2. Afwijzen

Optie 1: Akkoord verlenen

Als u de registratie wilt goedkeuren, maakt u gebruik van de knop 'Akkoord verlenen'
U kunt eventueel opmerkingen toevoegen in de tekstbox 'Opmerkingen'

Zodra u op de knop 'Akkoord verlenen' drukt, krijgt u het volgende bericht:

Optie 2: Afwijzen

U keurt de registratie af met de knop 'Afwijzen',
U kunt eventueel opmerkingen toevoegen in de tekstbox 'Opmerkingen'

De facultaire promotiecoördinator wordt van uw keuze op de hoogte gesteld met een e-mail en u krijgt de volgende melding op uw scherm:

Next Article Wat is een checkpoint?