Hora Finita

Hoe dien ik een voorstel in voor de promotiecommissie?

Updated on

Stap 1: Navigeer naar de beoordelingspagina

Wanneer de promotiedatum en -tijd zijn ingevoerd door het Bureau van de Pedel, ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd een voorstel te doen voor leden van de promotiecommissie.

Op uw dashboard vindt u ook een nieuwe taak 'Voorstel promotiecommissie van X".

Klik op de taak 'Voorstel promotiecommissie'.

Stap 2: Selecteer de deelnemers

U kunt de (co)promotoren en de leden van de manuscriptcommissie makkelijk in de tabel kopiëren met behulp van het dropdown menu, rechts boven in de tabel. Selecteer achtereenvolgens "Promotoren", "Copromotoren" en "Manuscriptcommissie".

De overige leden van de promotiecommissie kunt u toevoegen met behulp van onderstaande opties.

De (fungerend) rector is de voorzitter van de promotiecommissie. Uw facultaire promotiecoördinator vult deze naam in.

Optie 1: De persoon is bekend in Hora Finita

Als u nog een persoon wilt toevoegen die al in Hora Finita bekend is,  kunt u deze zoeken via de zoekbalk die verschijnt bij het typen van de naam onder de kolom 'persoon' van de tabel. Zodra u de juiste deelnemer heeft gevonden, selecteert u deze en klikt u erop, de informatie wordt automatisch aangevuld.

Als u een persoon wilt verwijderen uit de tabel, dan drukt u op de rode cirkel met een minteken erin; deze is te vinden in de meest rechtse rij van de tabel.

Voordat u een nieuw persoon kunt invoeren op dezelfde plek waar de verwijderde persoon staat, moet u de pagina opslaan en verversen via de tweede 'Opslaan' knop (Zie onderstaande afbeeldingen)

Optie 2: Persoon is niet bekend in Hora Finita

Invoeren extern lid: Zoek het beoogde commissielid op onder het kopje 'persoon'.

Wordt hij/zij niet herkend, laat de kolom "persoon" leeg en vul vervolgens zelf de andere kolommen zo volledig mogelijk in (minimaal achternaam, titulatuur, geslacht, e-mail en affiliatie (instelling en faculteit)). De kolom "persoon" wordt automatisch gevuld, nadat u geklikt heeft op “Samenstelling indienen ter controle”.

Stap 3: Voorstel indienen

Toelichtingen voor de voorgestelde leden kunt u toevoegen in het veld 'Opmerkingen'.

Als u alle leden aan de voorgestelde commissie hebt toegevoegd, kunt u uw voorstel indienen door op de knop 'Samenstelling indienen ter controle' te klikken

Hierna ziet u de volgende pop-up:

Als u op de knop 'OK' klikt, wordt een goedkeuringsproces gestart. Hierna wordt een e-mail gestuurd naar de personen die in de pop-up staan om de voorgestelde promotiecommissie goed te keuren en de voorzitter in te vullen.

Previous Article Hoe ziet de promotiefase eruit in Hora Finita?