Hora Finita

Hoe stel ik een manuscript vast in Hora Finita?

Updated on

Stap 1: Navigeer naar het manuscript

Zodra een promovendus zijn proefschrift ter beoordeling heeft ingediend, ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail bevat een directe link naar de manuscriptpagina.

U vindt ook een nieuwe taak op uw dashboard in Hora Finita. U  kunt ook op deze taak Klikken ('Beoordeel manuscript van "X" als promotor') om zo naar de manuscriptpagina te gaan.

Stap 2: Beoordeel het manuscript

Bekijk de informatie die uw promovendus heeft ingediend. Let erop dat het manuscript een passage bevat met de RDM-beschrijving en de vindplaats van de onderzoeksdata.

U kunt de pdf van het manuscript en de academische samenvatting downloaden via de 'Download'-knop

U wordt geacht een plagiaatcheck uit te voeren door middel van de plagiaat tool iThenticate. Binnen enkele dagen na ontvangst van de mail met subject 'Action required: [...]: Acceptance request of manuscript / Verzoek vaststellen manuscript' ontvangt u verdere iThenticate login informatie en handleidingen. In de tussentijd wordt het manuscript in iThenticate geüpload door RU iThenticate support.  

Nadat u het manuscript heeft beoordeeld en gecontroleerd op plagiaat, klikt u op het selectievakje achter 'gecontroleerd' om te bevestigen dat het manuscript gecontroleerd is.

In het beoordelingsgedeelte kunt u ervoor kiezen om het manuscript goed te keuren of niet.

Voeg uw motivatie toe voor het goedkeuren van het manuscript of voor het niet goedkeuren in het commentaargedeelte.

Als u uw beoordeling heeft afgerond, klikt u op de knop 'Verzend beoordeling' onderaan de pagina.

U komt dan terug op het dashboard waar u het volgende bericht ontvangt samen met een nieuwe taak 'Voorstel manuscriptcommissie van "X"'.

De promovendus ontvangt de volgende e-mail:

Als promotor ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd om uw voorstel voor de manuscriptcommissie in te dienen.

Previous Article Hoe accordeer ik een checkpoint?
Next Article Hoe dien ik een voorstel in voor de manuscriptcommissie?