Hora Finita

Hoe stel ik een manuscript vast in Hora Finita?

Updated on

Stap 1: Navigeer naar het manuscript

Zodra een promovendus zijn proefschrift ter beoordeling heeft ingediend, ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail bevat een directe link naar de manuscriptpagina.

U vindt ook een nieuwe taak op uw dashboard in Hora Finita. U kunt op deze taak klikken (Vaststellen manuscript van "X" als promotor) om zo naar de manuscriptpagina te gaan.

Stap 2: Beoordeel het manuscript

Bekijk de informatie die uw promovendus heeft ingediend. Let erop dat het manuscript een passage bevat met de RDM-beschrijving en de vindplaats van de onderzoeksdata.

U kunt de pdf van het manuscript downloaden via de 'Download'-knop:

1. U wordt allereerst geacht een plagiaatcheck uit te voeren door middel van de plagiaat tool iThenticate. Binnen enkele dagen na ontvangst van de mail met subject 'Action required: [...]: Acceptance request of manuscript / Verzoek vaststellen manuscript' ontvangt u verdere iThenticate login informatie en handleidingen. In de tussentijd wordt het manuscript in iThenticate geüpload door RU iThenticate support.  

Nadat u het manuscript heeft beoordeeld en gecontroleerd op plagiaat, klikt u op het selectievakje achter 'gecontroleerd' om te bevestigen dat het manuscript gecontroleerd is.

NB: de plagiaatcheck in iThenticate kan ook door een andere (co)promotor gedaan worden. U kunt dit bij RU iThenticate support aangeven zodra u van hen een e-mail hebt ontvangen. Alleen de 1e promotor kan de plagiaatcontrole in Hora Finita bevestigen en het manuscript vaststellen.

2. Geef aan of het onderzoek is gebaseerd op onderzoeksgegevens en zo ja, of het research data management voldoet aan de geldende standaard in het desbetreffende vakgebied. 

3. In het beoordelingsgedeelte kunt u ervoor kiezen om het manuscript goed te keuren of niet.

Voeg uw motivatie toe voor het goedkeuren van het manuscript of voor het niet goedkeuren in het commentaargedeelte.

4. Als u uw beoordeling heeft afgerond, klikt u op de knop 'Verzend oordeel' onderaan de pagina.

Beoordeling voltooid

U komt nu terug op het dashboard waar u het volgende bericht ontvangt samen met een nieuwe taak 'Voorstel manuscriptcommissie van "X"'.

Als promotor ontvangt u ook een e-mail waarin u wordt gevraagd om uw voorstel voor de manuscriptcommissie in te dienen.

De promovendus ontvangt de volgende e-mail:

Previous Article Hoe accordeer ik een checkpoint?
Next Article Hoe dien ik een voorstel in voor de manuscriptcommissie?