Hora Finita

Hoe dien ik een voorstel in voor de manuscriptcommissie?

Updated on

Stap 1: Navigeer naar de beoordelingspagina

Nadat u het manuscript van de promovendus ter beoordeling heeft goedgekeurd, ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd een voorstel te doen voor leden van de manuscriptcommissie.

Op uw dashboard vind u ook een nieuwe taak 'Manuscriptcommissie voorstellen van "X".

Klik op de taak 'Voorstellen manuscriptcommissie'.

Stap 2: Selecteer de deelnemers

Optie 1: De persoon is bekend in Hora Finita

De eerste persoon die wordt toegevoegd, wordt automatisch de voorzitter. Als u een ander persoon als voorzitter wilt aanwijzen dan moet u die persoon handmatig rang 1 geven.

Als u een persoon wilt toevoegen die al in Hora Finita is opgenomen, kunt u deze zoeken via de zoekbalk die verschijnt bij het typen van de naam onder de kolom 'persoon' van de tabel. Zodra u de juiste deelnemer heeft gevonden, selecteert u deze en klikt u erop, de informatie wordt automatisch aangevuld.

Als u een persoon wilt verwijderen uit het tabel, dan drukt u op de rode cirkel met een minteken erin, deze is te vinden in de meest rechtse rij van het tabel.

Voordat u een nieuw persoon kunt invoeren op dezelfde plek waar de verwijderde persoon staat, moet u de pagina opslaan en verversen via de tweede 'Opslaan' knop (Zie onderstaande afbeeldingen)

Optie 2: Persoon is niet bekend in Hora Finita

Invoeren extern lid: Zoek het beoogde commissielid op onder het kopje 'persoon'.

Wordt hij/zij niet herkend, laat de kolom "persoon" leeg en vul vervolgens zelf de andere kolommen zo volledig mogelijk in (minimaal achternaam, titulatuur, geslacht, e-mail en affiliatie (instelling en faculteit)). De kolom "persoon" wordt automatisch gevuld, nadat u geklikt heeft op “Samenstelling indienen ter controle”.

Als u goedkeuring vraagt voordat u genoeg leden heeft toegevoegd, ontvangt u het volgende bericht:

Stap 3: Goedkeuring vragen

Onderbouwing voor de voorgestelde leden kunt u toevoegen in het opmerkingenveld 'Toelichting'.

Als u alle leden aan de voorgestelde commissie hebt toegevoegd, kunt u goedkeuring vragen door op de knop 'Samenstelling indienen ter controle' te klikken

Hierna ziet u de volgende pop-up:

Als u op de knop 'OK' klikt, wordt een goedkeuringsproces gestart. Hierna wordt een e-mail gestuurd naar de personen die in de pop-up staan om de voorgestelde manuscriptcommissie goed te keuren. De personen die bij dit goedkeuringsproces betrokken zijn, kunnen per faculteit/Graduate School verschillen.

Previous Article Hoe stel ik een manuscript vast in Hora Finita?
Next Article Hoe ziet de promotiefase eruit in Hora Finita?