Hora Finita

Hoe ziet de promotiefase eruit in Hora Finita?

Updated on

Het promotieproces wordt stapsgewijs uitgerold in Hora Finita als de promovendus het manuscript heeft ingediend bij de promotor ter beoordeling:

  1. De promotor gaat na of het manuscript gereed is om aan de manuscriptcommissie voor te leggen.
  2. Op verzoek doet de promotor een voorstel voor de samenstelling van de manuscriptcommissie.
  3. Het voorstel voor de samenstelling van de manuscriptcommissie doorloopt een accorderingsprocedure.
  4. Nadat de leden van de manuscriptcommissie benoemd zijn, beoordelen zij het manuscript en wordt hen ook gevraagd aan te geven of zijn het manuscript cum laude waardig achten.
  5. Indien het manuscript door een meerderheid van de manuscriptcommissie cum laude waardig bevonden wordt, start een afzonderlijk proces op waarin een commissie van referenten om advies gevraagd wordt of het manuscript het predicaat cum laude verdient.
  6. Als het manuscript is goedgekeurd door de manuscriptcommissie plant het Bureau van de Pedel de datum voor de promotieplechtigheid.
  7. Vervolgens wordt aan de promovendus gevraagd de titelpagina aan te leveren. Die pagina wordt door het Bureau van de Pedel beoordeeld.
  8. Aan de promotor wordt gevraagd een voorstel te doen voor de leden van de promotiecommissie.
Previous Article Hoe dien ik een voorstel in voor de manuscriptcommissie?
Next Article Hoe dien ik een voorstel in voor de promotiecommissie?