Hora Finita

Hoe beoordeel ik een TSP?

Updated on

Nadat uw promovendus het TSP ter beoordeling heeft ingediend, wordt het goedkeuringsproces gestart. U ontvangt een e-mail waarin u wordt gevraagd om het TSP van uw promovendus te beoordelen.

Optie 1: E-mail

Klik op de link in de e-mail om rechtstreeks naar het TSP te gaan.

In het geval dat u nog niet bent aangemeld bij Hora Finita, wordt u gevraagd dit te doen. Als u een U- of Z-account heeft, kunt u met dit account inloggen, anders wordt u gevraagd om in te loggen met een authenticatiecode die u per e-mail ontvangt.

Optie 2: Via het dashboard

Zodra een TSP van één van uw promovendi ter beoordeling is ingediend, ontvangt u een nieuwe taak op uw dashboard onder de taaksectie.

Klik op de taak 'Beoordeel TSP van (naam promovendus)'.

Hiermee gaat u rechtstreeks naar de TSP-pagina.

Goedkeuren of afwijzen van het TSP

Als u het TSP heeft bekeken, kunt u het beoordelen.

Aan de onderkant van de pagina vindt u een keuzemenu waar u uw beoordeling kunt kiezen. U kunt ervoor kiezen om het TSP van uw promovendus goed te keuren of af te wijzen.

Als u wilt, kunt u feedback toevoegen in het opmerkingengedeelte.

Als u klaar bent om uw beoordeling in te dienen, klik op de knop 'Indienen'.

Nadat u op 'Indienen' heeft geklikt, wordt er een e-mail naar uw promovendus gestuurd met daarin de beoordeling van het TSP en eventuele feedback die u heeft gegeven.

Als u het TSP van uw promovendus heeft afgewezen of de kandidaat wil wijzigingen aanbrengen in het TSP, kan het opnieuw ter beoordeling ingediend worden. Hiermee wordt het TSP-goedkeuringsproces opnieuw gestart en wordt u opnieuw via een e-mail en op het dashboard op de hoogte gesteld.

Previous Article Hoe ziet een vragenlijst eruit in Hora Finita?
Next Article Hoe accordeer ik een checkpoint?